Mahajan Multinational (P) Ltd.

Rice Trader in Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India
 
Address

P7, Apmc Grain Market, Phase - 2, Sec - 19, Vashi, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

 
Contact Person

Ranjeet Jain

 
Phone

022 - 41299821,

 
Fax

9821612163

 
Email